Viết CV thế nào là hoàn hảo?

Khi nói đến quá trình tìm việc làm, công đoạn viết CV được xem là rất quan trọng. Nếu viết CV một cách hoàn hảo, thì bạn sẽ có cơ hội nhận được một lời mời phỏng vấn nhanh chóng, nhưng nếu không hoàn hảo, thì tất nhiên bạn có thể bị từ chối sau khi ứng tuyển một công việc nào đó. CV dành cho mỗi ngành nghề đều có một đặc trưng riêng, do đó bạn phải viết CV của mình sao cho thể hiện được tổng thể về tập hợp kỹ năng mà bạn đang sở hữu, nhằm giúp bạn trở nên thật phù hợp với vị trí công việc mà bạn mong muốn ứng tuyển. Tuy nhiên, để làm được điều đó, bạn cần phải thực hiện nó theo một cấu trúc có trình tự thích hợp. Vậy bạn cần đưa những thông tin như thế nào vào CV?

Một CV hoàn hảo là một CV có tính linh hoạt theo kỹ năng và kinh nghiệm độc đáo của một ứng viên so với vị trí công việc. Cụ thể, CV nên bao gồm:

Tên, chức danh chuyên môn và chi tiết liên lạc

Phần đầu tiên trong CV của bạn sẽ phải luôn có tên và tiêu đề một cách chuyên nghiệp, đồng thời phải có chi tiết liên hệ của bạn. Trong mọi trường hợp, bạn không nên đặt tên cho CV của mình như ‘sơ yếu lý lịch’ hoặc ‘CV’, vì đó là một sự lãng phí không gian có giá trị trong CV của mình. Thay vào đó, hãy viết tên của bạn như một tiêu đề bắt mắt và làm nổi bật tổng thể.

Khi nói đến chi tiết liên lạc của bạn, địa chỉ email và số điện thoại là rất cần thiết. Bên cạnh đó, phần thông tin cá nhân cũng cần phải có mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Nó cũng được xem là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong CV. Đó là một đoạn văn ngắn nằm ngay bên dưới tên và chi tiết liên lạc của bạn, nhằm cho các nhà tuyển dụng tiềm năng có một cái nhìn tổng quan về bạn là ai.

Bạn nên chỉnh sửa tiểu sử của mình cho phù hợp với mọi công việc mà bạn đăng ký ứng tuyển, đặc biệt là phải nêu bật những yếu tố công việc cụ thể phù hợp với bạn. Để tận dụng tối đa phần này, bạn nên cố gắng giải quyết những điều sau:

Bạn là ai?

Những gì bạn có thể mang lại cho công ty?

Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì?

Kinh nghiệm và lịch sử làm việc

Phần lịch sử việc làm của bạn cho bạn cơ hội để phác thảo các công việc trước đây mà bạn đã từng thực tập hoặc công tác.

Liệt kê trải nghiệm của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược, vì vai trò công việc gần đây của bạn sẽ là yếu tố phù hợp nhất với tiêu chí đánh giá của nhà tuyển dụng.

Khi liệt kê từng vị trí tuyển dụng, hãy nêu rõ chức danh, người sử dụng lao động, ngày bạn làm việc và một dòng tóm tắt về vai trò cụ thể của bạn. Sau đó, bạn nên đề cập đến các kỹ năng, cũng như thành tích mà bạn đã đạt được, nhằm củng cố thêm lý do tại sao nhà tuyển dụng phải chọn bạn.

Trình độ học vấn

Giống như phần kinh nghiệm làm việc của bạn, trình đồ học vấn của bạn nên được liệt kê theo trình tự thời gian đảo ngược. Bao gồm tên của các tổ chức và ngày bạn có được chứng chỉ/ bằng cấp, theo sau xếp loại học lực mà bạn đã đạt được.